Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English
 • KAMU YÖNETİŞİMİ

  Argüden Yönetişim Akademisi olarak, kamu yönetişimi alanında aşağıdaki konularda destek ve farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.

  • Katılımcı demokrasiye geçişte önceliklerin belirlenmesi ve süreçlerde iyi yönetişim ilkelerinin kamu kurumları tarafından benimsenmesi
  • İnovasyon, işbirliği ve katılımcı demokrasiyi teşvik eden sistemlerin kurulması
  • Yönetişim ve kamu politikaları ile ilgili konularda farkındalık yaratılması ve uygulamada şeffaflık ile kamu kurumlarına güvenin artırılması
  • Veri bazlı ve etkin politika oluşturma süreçleri ile çevresel, toplumsal ve ekonomik hedeflere ulaşılması